Duży wybór produkcji seryjnej oraz wyrobów na zamówienie

Olewska Fabryka Porcelany jest jednym z czołowych producentów ceramiki elektroizolacyjnej niskiego napięcia na Ukrainie i w strefie byłego ZSRR. Nasze przedsiębiorstwo posiada rozwiniętą infrastrukturę i liczne przedstawicielstwa handlowe na Ukrainie oraz za granicą.

Obecnie produkujemy nasze wyroby z porcelany technicznej С 110 i С 111. Asortyment towarowy to ponad 100 wyrobów. Połowa z nich odnosi się do produkcji seryjnej, inna połowa to są wyroby na zamówienie. Nasze przedsiębiorstwo posiada zamknięty cykl produkcyjny ze sprzętem do formowania mieszanki. Długotrwałe porozumienia z dostawcami surowców zapewniają pracę na każdym stadium produkcji we właściwym czasie i bez zahamowań.

Mamy duże doświadczenie w dziedzinie wytwarzania form ciśnieniowych oraz produkcji wszelkich typów izolatorów zgodnie z niezbędną konstrukcją i specyfikacją Zamawiającego.

omega-grafik

Parametry techniczne

Сzytaj więcej

???????????????????????????????????????????????????????????????????

Nasi Partnerzy

Сzytaj więcej

Comments are closed.

  • Olewska Fabryka Porcelany Sp. z o.o. ul. Hetmana Vygovskogo 36, obw. Żytomierski m. Olewsk 11000 Ukraina