Ceramika elektroizolacyjna

Nasz asortyment towar?w obejmuje nast?puj?ce wyroby produkowane z porcelany kwarcowej С 110 i С 111 do r??nego zastosowania na odcinkach niskiego napi?cia: