Ceramika elektroizolacyjna

Nasz asortyment towarów obejmuje następujące wyroby produkowane z porcelany kwarcowej С 110 i С 111 do różnego zastosowania na odcinkach niskiego napięcia:
  • Olewska Fabryka Porcelany Sp. z o.o. ul. Hetmana Vygovskogo 36, obw. Żytomierski m. Olewsk 11000 Ukraina