Parametry techniczne

Wskaźniki podstawowe

Jednostki

Porcelana C 110

Porcelana C 111

Gęstość, nie mniej

g/cm³

2,45

2,45

Porowatość pozorna, nie więcej

%

0

1,50

Wytrzymałość na zginanie, nie mniej

  • próbki nieszkliwionej

  • próbki szkliwionej

MPa

60

70

40

-

Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej

  • próbki nieszkliwionej

  • próbki szkliwionej

MPa

30

35

-

-

Wytrzymałość na obciążenie dynamiczne, nie mniej

kJ/m²

1,80

1,30

Moduł sprzężytości, nie mniej

10³МPа

60

-

Średni współczynnik wydłużenia cieplnego w temperaturze

  • od 20°C do 100°C

  • od 20°C do 600°C

K-¹10-

od 3 do 6

od 4 do 7

od 3 do 6

od 4 do 7

Średnie ciepło właściwe w temperaturze od 20°C do 100°C

J/(кg*K)

800 – 900

800 – 900

Przewodność cieplna właściwa w temperaturze od 20°C do 100°C

W/(m*K)

1,0 – 2,5

1,0 – 2,5

Odporność na udary cieplne, nie mniej

K

160

-

Wytrzymałość elektryczna przy częstotliwości 50 Hz, nie mniej

MV/m

25

-

Przenikalność dielektryczna względna przy częstotliwości 50 Hz

od 6 do 7

-

Tangens kąta strat dielektrycznych przy częstotliwości 50 Hz, nie więcej

10-

2,5

-

Oporność skrośna przy prądzie stałym, nie mniej, w temperaturze

  • 20°C

  • 200°C

  • 600°C

Ω сm

10¹³

10⁸

10⁴

10¹³

10⁸

10⁴

Comments are closed.

  • Olewska Fabryka Porcelany Sp. z o.o. ul. Hetmana Vygovskogo 36, obw. Żytomierski m. Olewsk 11000 Ukraina